ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)

 

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

 

ماده23ـ پيشنهاد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان‌پذير است:
الف ـ عناوين، اهداف كمّي و اعتبارات طرحهاي‏‏ ‏تملك ‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد(22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار و زمانبندي اجراء)، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي يك‌بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفكيك سالهاي برنامه‌هاي توسعه و سالهاي بعد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط زيست‌‌محيطي لازم براي طرحهاي‏‏ ‏تملك‌دارايي سرمايه‌اي را پس از تأييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست طي شش‌ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شركت‏هاي مهندسين مشاور به‌منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد.
ب ـ مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك ‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك‌بار در دوران برنامه‌هاي توسعه انجام مي‌پذيرد. اين موافقتنامه‌ها براي دوران اجراء معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري درخصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌شود.
تبصره ـ اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي سالهاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منظور مي‌شود.
ج ـ موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شوند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت‌‌‌‌وزيران با رعايت مفاد بند(الف) اين ماده بلامانع است.
د ـ مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به‌پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تأييد هيأت‌‌‌‌وزيران مي‌رسد.
هـ ‍ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است خلاصه‌اي از گزارش‌هاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي‌شود، به‌استثناي طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك‌سال پس از تصويب از طريق پايگاه مجازي اطلاع‌رساني خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
وـ تصويب طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، منوط به پيش‌بيني اعتبار كامل براي طرحهاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نشود.
تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL