شوراي اقتصاد

شوراي اقتصاد

 

‌به موجب ماده (2) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10، شوراي اقتصاد شكل گرفت.هدف از تشكيل اين شورا و اعضاي آن در اين ماده به شرح ذيل است::
 ماده 2 - به منظور هدايت و هماهنگ كردن امور اقتصادي كشور شورايي مركب از عده‌اي از وزيران به شرح زير و رييس كل بانك مركزي ايران به‌رياست نخست‌وزير به نام شوراي اقتصاد تشكيل مي‌شود:

1.‌وزير دارايي
2.‌وزير اقتصاد
3.وزير كار و امور اجتماعي
4.‌وزير كشاورزي و منابع طبيعي
5.‌وزير تعاون و امور روستاها
6.‌وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه
7.‌يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست‌وزير

‌در جلسات شورا بر حسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت خواهند كرد.
وظايف اين شورا در ماده (3) قانون فوق‌الذكربه شرح ذيل است:  
ماده 3 - شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده‌دار خواهد بود:

1.تعيين هدفهاي كلي برنامه‌هاي عمراني كشور.
2.بررسي خط‌مشي‌ها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيأت وزيران.
3.اظهار نظر نسبت به برنامه‌هاي عمراني جهت طرح در هيأت وزيران.
4.تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.
5.بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيأت وزيران.
6.اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسئولان دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شورا مطرح مي‌نمايند.
7.تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمراني به مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات‌در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان.
8.تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايه‌گذاري مؤسسات خصوصي از طريق بانكها و‌مؤسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان.
9.تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجي كه توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي، وزارت‌اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم و پيشنهاد خواهد شد.
10.بررسي و اظهار نظر نسبت به آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجراي اين قانون و قوانين برنامه‌هاي عمراني پنج‌ساله كه توسط سازمان تهيه‌مي‌شود جهت طرح و تصويب در هيأت وزيران.
11.وظايفي كه در ساير قوانين به هيأت عالي برنامه محول گرديده است از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شوراي اقتصاد خواهد بود.

‌تبصره - وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهده‌دار خواهد بود.

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL