سامانه نيپا ملي

سامانه نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي- نيپا

 

سامانه نيپا به منظور تسهيل تبادل ارتباط ميان مجريان پروژه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي مسئول و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي طراحي و راه‌اندازي گرديده است. طرح اين سامانه در بيستمين جلسه ستاد مورخ 17/3/1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مطرح و به تصويب رسيد. اين سامانه به‌منظور پايش اجراي مصوبات، برنامه‌ها و پروژه‌هاي ابلاغي، ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي، مجريان پروژه هاي اقتصاد مقاومتي، اقدامات دستگاههاي اجرايي و ساير موارد، طراحي و راه‌اندازي شد.

در اين سامانه چهار ركن اصلي مجري پروژه،‌ دستگاه مسئول، امور ذيربط در سازمان برنامه وبودجه كشور، دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تعريف شده است. ورود و يا ويرايش اطلاعات منشور پروژه و ورود گزارشات دوره‌اي بر عهده مجري پروژه است. دستگاه مسئول، تاييد اطلاعات منشور پروژه و ارسال به سازمان برنامه و بودجه و تاييد گزارشات دوره‌اي و ارسال به سازمان برنامه و بودجه را انجام خواهد داد. امور ذيربط در سازمان برنامه وبودجه كشور، مسئول بررسي اطلاعات منشور پروژه و ارسال به دبيرخانه، بررسي گزارشات دوره‌اي و ارسال به دبيرخانه و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نظارت بر حسن انجام فرآيندها و ثبت اطلاعات و تهيه گزارشات تلفيقي و تركيبي را برعهده دارد. 
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL