اخبار و تازه ها
21 خرداد 1399 13:36:37
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد
بازار سرمايه در شفاف سازي اقتصاد نقشي پراهميت و اساسي دارد / با آزادسازي سهام عدالت بخش مهمي از يكي از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي براي مردمي كردن اقتصاد محقق شده است / بازار سرمايه بهترين محل براي تأمين مالي شركت‌هاي بزرگ و بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي است / بايد از اعتماد مردم به بازار سرمايه حفاظت شود / مردم بايد بدانند بازار سرمايه ريسك پذير است / مردم براي فعاليت در بازار سرمايه با كارشناسان مشورت كنند
دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه نقش بازار سرمايه را در مردمي كردن اقتصاد پراهميت و اساسي دانست و گفت: حضور و فعاليت مردم در بازار سرمايه به معناي اين است كه افراد صاحب و مالك سهم كارخانجات بزرگ كشور مي شوند.
دكتر جهانگيري با اشاره به گزارش رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اينكه در حال حاضر 13 ميليون نفر داراي كد معاملاتي هستند و در بازار سرمايه فعاليت مي كنند، از دست اندركاران سازمان بورس قدرداني كرد و افزود: شاخص هاي موجود نظير تأمين مالي، شاخص كل بورس،‌ ارزش معاملات و تعداد كدهاي معاملاتي فعال نشان مي دهد كه بازار سرمايه كشور بزرگ شده و عمق پيدا كرده است.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه بازار سرمايه همواره و به خصوص در شرايط كنوني از اهميت فراواني براي كشور برخوردار است، گفت: بازار سرمايه براي همه دولت ها و حكومت ها با اهداف مختلفي كه دارند اهميت دارد و يكي از مهمترين اهداف آن شفاف سازي اقتصاد است.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه بازار سرمايه نقش مهم و اساسي در شفاف سازي اقتصاد ايفا مي كند، افزود: عملكرد شركت هايي كه سهام خود را در بازار سرمايه عرضه مي كنند تا حد زيادي بايد شفاف باشد و عملكرد آنها زير نظر سرمايه گذاران و كارشناسان اقتصادي خواهد بود و اين براي هر اقتصاد و به خصوص اقتصاد كشور ما اهميت دو چندان دارد.
معاون اول رييس جمهور آزادسازي سهام عدالت و امكان خريد و فروش آن در بورس را يكي از بزرگترين طرح هاي اقتصادي و اجتماعي كشور پس از انقلاب اسلامي برشمرد و خاطرنشان كرد: حدود 50 ميليون نفر از مردم كشور در قالب طرح سهام عدالت، سهام دار كارخانجات مهم دولتي شده اند و امروز ارزش سهام آنها از رشد قابل قبولي برخوردار شده است به گونه اي كه در حال حاضر ارزش سهام 500 هزار توماني بين 7 تا 8 ميليون تومان و ارزش سهام يك ميليون توماني بين 15 تا 16 ميليون است.
دكتر جهانگيري با اشاره به امكان مديريت مستقيم و غيرمستقيم سهام عدالت توسط دارندگان اين سهام گفت: البته دولت به مردم توصيه مي كند كه سهام خود را نفروشند چرا كه ارزش آن افزايش پيدا خواهد كرد. البته شرايط براي كساني كه واقعا به پول آن نياز دارند مهيا است تا بتوانند سهام خود را در بورس بفروش برسانند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به توافقات صورت گرفته براي پذيرش سهام عدالت به عنوان وثيقه و اعطاي كارت اعتباري به دارندگان سهام عدالت تصريح كرد: با اجراي اين طرح اين امكان فراهم مي شود كه سهام عدالت به عنوان وثيقه پذيرفته شود و افراد بتوانند با دريافت كارت اعتباري، بخشي از نيازهاي خود را برطرف كنند.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به طرح موضوع شركت هاي سرمايه گذاري استاني در جلسه هيئت دولت اظهار داشت: اين موضوع در دست بررسي است و در خصوص ساز و كار آن به نحوي تصميم گيري خواهد شد كه مصلحت سهام داران و مردم مد نظر باشد.
معاون اول رييس جمهور افزايش چشمگير حضور و فعاليت مردم در بازار سرمايه را از مهمترين اتفاقات اقتصادي دانست و با اشاره به امكان خريد و فروش سهام عدالت در بورس گفت: با اجراي طرح آزادسازي سهام عدالت و امكان خريد و فروش آن، بخش مهمي از يكي از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي براي مردمي كردن اقتصاد محقق شده است.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به افزايش برنامه هاي تأمين مالي در بازار سرمايه گفت: البته اقتصاد ايران اقتصادي بزرگ است و بايد تأمين مالي از طريق بازار سرمايه بيش از ميزان فعلي باشد و در اين زمينه بخش خصوصي و شركت هاي بزرگ عمومي نيز بايد فعاليت گسترده تري داشته باشند چرا كه بهترين محل براي تأمين مالي آنها بازار سرمايه است.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه روز گذشته فروش موفقيت آميز حدود ده هزار ميليارد تومان اوراق مالي دولت با نرخ سود 15 درصد انجام شد كه البته بيش از 18 هزار ميليارد تومان تقاضا براي آن وجود داشت، به برنامه سال گذشته دولت براي فروش اوراق مشاركت اشاره و خاطرنشان كرد: سال گذشته با وجود آنكه نرخ سود فروش اوراق مشاركت 20 درصد بود اما به اندازه امسال استقبال نشد و اين افتخار بزرگي است كه نرخ سود بانكي در كشور به سمت منطقي شدن در حال حركت است.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اهميت بازار سرمايه براي تأمين مالي طرح ها و پروژه هاي مختلف اظهار داشت: اقتصاددانان كشور اين موضوع را مورد توجه قرار دهند. حدود 10 سال است كه نرخ رشد سرمايه گذاري كشور منفي بوده و اين براي آينده اقتصاد ايران مشكل بزرگي است. بايد براي فعالان بازار سرمايه و بخش خصوصي انگيزه ايجاد كنيم تا با استفاده از بازار سرمايه، تأمين مالي و نسبت به سرمايه گذاري اقدام كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به دستور رييس جمهور مبني بر عرضه و فروش سهام شركت ها در بازار سرمايه گفت: سهام شركتهاي دولتي با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي در بازار سرمايه عرضه شده و مي شود و امروز كه تقاضا براي خريد سهام شركت ها از سوي مردم رو به افزايش است، هيچ فرصتي براي شركت هاي بزرگ و نهادهاي عمومي بهتر از شرايط فعلي نيست.
دكتر جهانگيري افزود: با دستور و مجوزي كه مقام معظم رهبري دادند، حتي نهادهاي نظامي نيز مي توانند سهام شركت ها و بنگاه هاي زيرمجموعه خود كه فعاليت هاي غيرنظامي دارند را در بازار سرمايه عرضه كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به ادغام هفت بانك و موسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه تصريح كرد: خوشبختانه اتفاق مهمي در اين زمينه رخ داده و نهادهاي نظامي از فعاليت هاي بانكداري كناره گيري كرده اند و شاهد ادغام بانك هاي متعلق به اين نهادها در بانك سپه هستيم.
دكتر جهانگيري از بازار سرمايه و مشاركت فعال مردم براي حضور در اين بازار به عنوان فرصتي بزرگ براي اقتصاد كشور ياد كرد و گفت: بايد از اعتماد مردم به بازار سرمايه حراست و حفاظت شود البته مردم بايد بدانند كه بازار سرمايه ريسك پذير است و حتماً بايد براي فعاليت در اين بازار با كارشناسان مشورت كنند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به مصوبه جديد شوراي عالي اقتصادي سران سه قوه در خصوص واگذاري سهام شركت ها در بورس افزود: بر اساس اين مصوبه شركت هايي كه در سال 99 موفق به عرضه سهام خود در بازار سرمايه شوند، سازمان امور مالياتي كشور تنها ماليات يك سال آنها را محاسبه مي كند و به ماليات ساليان گذشته آنها ورود نخواهد‌كرد.
دكتر جهانگيري در ادامه اين جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از سوي رييس سازمان شيلات ايران در خصوص طرح توسعه پرورش ماهي در دريا و اهداف و مزاياي اين طرح گفت: طرح توسعه پرورش ماهي در قفس از هر نظر مورد حمايت دستگاه هاي اقتصادي دولت است و وزارت جهاد كشاورزي نيز با جديت اين موضوع را در دست پيگيري دارد.
وي طرح تدوين شده سازمان شيلات براي توسعه پرورش ماهي در قفس را از طرح هاي مهم اقتصاد مقاومتي توصيف كرد و گفت: در سال هاي نخست شروع اجراي اين طرح، دولت در حد توان خود از آن حمايت خواهد كرد و لازم است كه ستادي در وزارت جهاد كشاورزي مسئوليت پيگيري اين طرح را عهده دار شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز براي ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت پرورش ماهي در قفس در داخل كشور برنامه ريزي كند و پيگيري هاي لازم را براي تأمين نيازهاي مرتبط با اين صنعت را انجام دهد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به وجود سواحل طولاني در شمال و جنوب كشور گفت: سواحل كشور در شمال و جنوب از نعمت هاي بزرگي است كه خداوند به كشور به ما عطا كرده كه مي توانند نقش بسيار موثري در روند توسعه كشور داشته باشند اما متأسفانه آن طور كه بايد مورد استفاده قرار نگرفته و مناطق اطراف اين سواحل نظير سواحل مكران معمولاً به عنوان مناطق محروم محسوب مي شوند.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه بايد براي اقتصاد دريا محور كاري جدي در كشور انجام شود گفت: براي توسعه اقتصاد دريامحور بخش خصوصي، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه هاي اقتصاد و صمت و همه دستگاه هاي مرتبط بايد بسيج شوند چرا كه با فعال شدن اقتصاد دريا محور هزاران فرصت شغلي در صنايع و خدمات مرتبط با آن راه اندازي خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه توانايي صنعتي كشور بسيار فراتر از ميزان فعلي است، گفت: سازمان برنامه و بودجه بايد موضوع ساخت داخل و تأمين نيازهاي طرح توسعه پرورش ماهي در قفس را از معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و وزارت صنعت معدن و تجارت پيگيري كند.
دكتر جهانگيري با اشاره به اعلام آمادگي صندوق توسعه ملي براي اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي براي طرح توسعه پرورش ماهي در قفس، از رييس اين صندوق خواست زمان باز پرداخت اين تسهيلات را طولاني تر در نظر بگيرند و دوره تنفس مناسب نيز براي بازپرداخت اين تسهيلات لحاظ كنند.
معاون اول رييس جمهور افزود: اگر سياست ها و برنامه هاي مناسبي براي توسعه صنعت پرورش ماهي در قفس بكار گرفته شود و دولت نيز از اين طرح حمايت كند،‌ با توجه به بازدهي مناسب و بازگشت سرمايه، اين طرح به زودي جايگاه خود را پيدا خواهد كرد و روندي رو به رشد در پيش خواهد داشت و در مدت زمان كوتاهي از حمايت دولت بي نياز خواهد شد.
در اين جلسه كه وزراي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، جهاد كشاورزي، نفت، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان امور اداري و استخدامي، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، رييس اتاق بازرگاني ايران و رييس هيئت عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشي از وضعيت بازار سرمايه و عملكرد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي مرتبط با اين سازمان ارائه كرد.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين گزارش به تشريح مسير پيش روي اين سازمان پرداخت و گفت: ارتقاء اثربخشي و كارآيي نظام نظارتي سازمان بورس، بهبود نقد شوندگي در بازار سرمايه، بين المللي شدن بازار سرمايه و حضور در بازارهاي بين المللي، توسعه كمي و كيفي ابزارها و نهادهاي مالي در كنار بهبود نقش اركان بازار سرمايه، ارتقاء بهره وري سرمايه هاي سازماني و توسعه آموزش و فرهنگ سرمايه گذاري و بهبود نظام اطلاع رساني در بازار سرمايه از جمله اهدافي است كه سازمان بورس دنبال مي كند.
وي همچنين گزارشي از نقش بازار سرمايه در تأمين مالي، ارزش بازار سرمايه، ارزش معاملات، شاخص كل، تعداد نهادهاي مالي فعال و تعداد كدهاي معاملاتي در اين بازار ارائه كرد و افزود: ارتقاء شفافيت در انتشار اطلاعات شركت هاي فعال در بازار سرمايه از جمله دستاوردهاي اخير است به گونه اي كه با پيگيري هاي سازمان بورس و اصلاحات صورت گرفته تأخير در انتشار اطلاعات شركت ها از چند روز به نصف روز كاهش يافته است.
رييس سازمان شيلات ايران نيز در اين نشست گزارشي از طرح توسعه پرورش ماهي در دريا و اهداف و مزاياي اين طرح ارائه كرد و گفت: اشتغالزايي در جوامع محلي به ويژه جامعه صيادي، بهره برداري از ظرفيت جزاير براي افزايش توليد ناخالص ملي، بهره برداري از منابع آب شور و لب شور با توجه به محدوديت منابع آب شيرين، دستيابي به توليد 200 هزارتن تا پايان برنامه ششم و 400 هزارتن در افق 1404 و بهره برداري از پهنه هاي دريايي و استفاده كمتر از اراضي خشكي به ويژه در شمال كشور از جمله اهداف اين طرح محسوب مي شود.
وي گزارشي از ظرفيت آب هاي درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان در طرح توسعه پرورش ماهي در قفس ارائه كرد و افزود: ظرفيت آب هاي درياي خزر يك ميليون تن و خليج فارس و درياي عمان 3.6 ميليون تن است.
رييس سازمان شيلات ايران همچنين ضمن ارائه گزارشي از وضعيت موجود توليد آبزيان كشور و تراز تجاري سازمان شيلات در سال هاي برنامه، برخي مشكلات و چالش هاي پيش روي اجراي اين طرح را مطرح كرد.
در ادامه اين جلسه يكي از توليدكنندگان بخش خصوصي فعال در حوزه آبزي پروري و پرورش ماهي در قفس نيز گزارشي از طرح ها و برنامه هاي در دست اجراي خود ارائه كرد و ضمن تشريح برخي مسايل و مشكلات پيش رو، خواستار حمايت دولت از اين صنعت نوين شد.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL