اخبار و تازه ها
26 شهريور 1398 13:11:33
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه مورخ 1398/06/25 به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد

تحقيق اقتصاد مقاومتي در برنامه‌ها و عملكرد وزارت نفت متبلور است/ كارنامه وزارت نفت در شش سال گذشته درخشان است/ جاي تعجب است كه به جاي قدرداني، بيشترين هجمه‌ها و فشار‌ها عليه وزارت نفت وارد مي‌شود/ ميزان برداشت و توليد روزانه گاز ايران در پارس جنوبي از قطر بيشتر است/ سرمايه گذاري هفت ميليارد دلاري براي جلوگيري از هدر رفت گاز‌هاي همراه نفت اقدامي بزرگ است/ تاثير اقدامات وزارت نفت در حفظ محيط زيست و رفع آلودگي شهر‌هاي بزرگ شگرف است/ همكاري دانشگاه‌هاي كشور و جوانان متخصص ايراني با صنعت نفت و گاز كشور افتخار آميز است

معاون اول رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به گزارش وزير نفت در خصوص پيشرفت ها و دستاوردهاي كشور در بخش نفت و گاز در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، گفت: اقدامات انجام شده در اين حوزه كاملا منطبق با سياست هاي اقتصاد مقاومتي بوده است و بايد با جديت تداوم يابد.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه همه ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي نظير دانش بنيان بودن، مردمي كردن اقتصاد، برونگرايي، درون زايي و عدالت بنياني در طرح هاي اجرا شده در صنعت نفت و گاز كشور نمايان است،‌ تصريح كرد: ايجاد ارزش افزوده و ممانعت از خام فروشي، افزايش برداشت نفت و گاز از ميادين مشترك، واگذاري طرح ها به پيمانكاران داخلي و بخش خصوصي و فراهم كردن زمينه براي حضور دانشگاه ها و شركت هاي استارتاپي از دستاوردهاي بزرگ وزارت نفت است كه بايد در اين زمينه از مديران اين وزارتخانه قدرداني كنيم.
وي ادامه داد: يكي از بخش هايي كه در دولت تدبير و اميد بطور جدي متحول شد، بخش نفت و گاز كشور بود كه اين تحول مديون مديريت صحيح و دقيقي است كه به شكلي قابل ستايش توانسته محدوديت ها در توسعه اين صنعت را برطرف كند.
معاون اول رييس جمهور ضمن ابزار تاسف از هجمه ها و فشارها بر وزارت نفت، گفت: جاي تعجب است كه وزارت نفت با وجود كارنامه درخشان خود بايد به جاي حمايت و تقدير بيشترين فشارها و هجمه ها را متحمل شود.
دكتر جهانگيري با اشاره به وضعيت اين صنعت در شروع كار دولت يازدهم و تاثير تحريم ها در فروش فرآورده هاي نفت و گاز، گفت: در آن زمان با توجه به عدم فروش و ذخيره شدن ميعانات گازي در كشتي ها، برخي از مديران دولت گذشته تاكيد داشتند كه ممكن است با استمرار اين شرايط ميدان پارس جنوبي با تعطيلي مواجه شود.
وي خاطرنشان كرد: با وجود كمبود منابع و حتي نبود سرمايه گذاري خارجي ،مديريت كارآمد آقاي مهندس زنگنه و همكارانش باعث شد نه تنها اين اتفاق رخ ندهد بلكه همه طرح هاي نيمه تمام در پارس جنوبي تكميل شد و از آن مهمتر شاهد ايجاد بازار مصرف و فروش محصولات آن باشيم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه براي اجراي طرح هاي بزرگ، تامين منابع مالي و فروش نفت و گاز در دوره تحريم ده ها سوال از نظر فني وجود داشت، افزود: ما در ميدان مشترك پارس جنوبي با قطر برداشت برابري داشتيم اما در يك دوره قطري ها موفق شدند برداشت خود را از اين ميدان چندين برابرافزايش دهند،‌ خوشبختانه در شش سال گذشته موفق شده ايم با تكميل طرح هاي نيمه تمام و اجراي طرح هاي جديد در توليد و برداشت روزانه گاز از اين كشور جلو بيافتيم.
دكتر جهانگيري ادامه داد: در ميدان مشترك غرب كارون توانسته ايم ظرفيت توليد را از 50 هزار بشكه به 350 هزار بشكه نفت افزايش دهيم اين در حالي است كه در اين ميدان ده ها شركت بزرگ بين المللي درعراق فعاليت مي كنند تا برداشت بيشتري از اين ميدان مشترك داشته باشند.
وي با بيان اينكه همواره مردم از هدررفت و سوختن گاز هاي همراه نفت به دلايل زيست محيطي و اقتصادي گلايه مند بودند،‌ گفت: در اين شش سال بيش از هفت ميليارد دلار براي جمع آوري گازهايي كه به هدر مي رفت سرمايه گذاري شده و با ايجاد محصول جديد، خوراك بخشي از صنايع پتروشيمي كشور نيز تامين شده است.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از تغيير سوخت صنايع كشور از سوخت مايع به گاز به عنوان يكي از مهمترين دستاوردهاي وزارت نفت ياد كرد و گفت: با اين دستاورد، ديگر صنايع و نيروگاه هاي كشور از اين بابت ديگر نگراني ندارند و در حوزه زيست محيطي نيز اين اقدام تاثيرات شگرفي به دنبال داشته است.
معاون اول رييس جمهور افزود: درطول دولت تدبير و اميد به بيش از 14 هزار روستا گازرساني شده كه معادل عملكرد همه دولت هاي قبل در اين زمينه است و نكته مهم اين دستاورد عدم استفاده از بودجه دولت است.
وي به بازديد خود از پالايشگاه ستاره خليج فارس در سال 1392 اشاره كرد و گفت: هر مديري كه دستي در اجراي طرح هاي صنعتي داشت در آن مقطع اگر از اين پالايشگاه بازديد مي كرد متوجه مي شد كه پيشبرد اين طرح بويژه با توجه به مسايل مربوط به منابع مالي آن غير ممكن است اما با اصلاح مديريت طرح و روشهاي اتخاذ شده براي تامين منابع مالي،‌ پالايشگاه ستاره خليج فارس به بهره برداري رسيد و امروز ركوردهاي توليد بنزين كشور بويژه بنزين مطابق با استاندارد يورو به بالاترين حد ممكن رسيده است بطوريكه امروز ميزان آلاينده ها در هواي شهرهاي بزرگ كشور به حداقل رسيده است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: مايه افتخار است كه در كشور نفت خيز ما پس از صدسال كه از آغاز كار اين صنعت مي گذرد دانشگاه هاي ما در عرصه اكتشاف، استخراج، توليد و تامين زنجيره محصولات و قطعات مصرفي وارد شده اند تا جوانان و مهندسان كشور در عرصه كار و عمل به دانش بومي اين صنعت دست يابند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملي خواست تا از بخش نفت و گاز حمايت هاي لازم را انجام دهند تا روند رو به رشد اين صنعت آسيبي نبيند و مردم و كشور از مزاياي توسعه بخش نفت و گاز كشور بهره مند شوند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: در اين زمينه اگر نياز باشد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه آماده است تا مصوبات لازم را براي توسعه صنعت نفت و گاز كشور اتخاذ كند.
وي با قدرداني از وزير نفت و مجموعه همكاران وي در پيشبرد برنامه هاي صنعت نفت و گاز كشور با وجود تحريم هاي آمريكا و تلاش اين كشور براي به صفر رساندن فروش نفت كشور، تصريح كرد: خوشبختانه آمريكاييها در زمينه به صفر رساندن فروش نفت ايران ناموفق بوده اند و ما از همه توان و ظرفيت موجود براي فروش نفت استفاده مي كنيم.

در ابتداي اين جلسه مهندس بيژن زنگنه گزارش مفصلي از اقدامات وزارت نفت در راستاي اجراي ماموريت‌هاي محوله به اين وزارتخانه در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد.
وزير نفت گزارش خود را در 6 قسمت اقدامات در بخش بالادستي نفت و گاز، اقدامات در بخش انتقال، توزيع و صادرات گاز طبيعي، بخش صنعت پتروشيمي، بخش پالايش و پخش فرآوره‌هاي نفتي و بخش حمايت از ساخت داخل و شركت‌هاي دانش‌بنيان ارائه كرد.
وي اظهار داشت: تكميل طرح‌هاي پارس جنوبي، توسعه ميادين مشترك غرب كارون، ‌تمركز بر ادامه طرح‌هاي گازرساني به شهرها و روستاها، اتمام طرح‌هاي نيمه تمام پتروشيمي و تامين خوراك واحدهاي پايين دستي، افزايش ظرفيت پالايشي و بهبود كيفيت فرآورده‌هاي نفتي توليدي و ادامه آن‌ها، تمركز بر ادامه اجراي طرح هاي نگهداشت توان توليد، پيگيري عقد و اجراي قراردادهاي توسعه ميادين در چارچوب مدل جديد IPC، تقويت حمايت از ساخت داخل با تمركز بر 10 قلم خانواده كالايي تعريف شده ، بويژه در اجراي طرح هاي EPC/EPD بالادستي نفت، طرح جمع آوري گازهاي مشعل و حمايت از شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها در صنعت نفت رئوس طرح‎هاي راهبردي وزارت نفت در سال رونق توليد ملي هستند.
وزير نفت با بيان اينكه وزارت نفت به دنبال تلاش‌هاي مجدانه توانسته با دست يافتن به افزايش بيش از 5 برابري‌توليد نفت خام از ميدان‌هاي مشترك غرب كارون، توليد روزانه نفت در اين ميدان را از 70 هزار بشكه در سال 92 به 355 هزار بشكه در سال 97 برساند، افزود: همچنين دستيابي به توليد 60 هزار بشكه نفت‌خام در روز از ميدان مشترك آذر تا پايان سال 1398 و آغاز توليد از لايه نفتي ميدان پارس جنوبي از فروردين ماه 1396 از ديگر دستاوردها در اين قسمت است.
مهندس زنگنه تصريح كرد: ادامه اجراي طرح‌هاي نگهداشت تـوان توليـد با هدف ايجاد اشتغال و رونق براي پيمانكاران و سازندگان داخلي و مهم تر از همه اين موارد، ايجاد اميد و اعلام اين نكته بسيار مهم كه تحريم ها نمي تواند توليد نفت كشور را متوقف كند، با سرمايه گذاري بالغ بر 6 ميليارد دلار و با هدف نگهداشت و افزايش توليد نفت خام به ميزان 281 هزاربشكه در روز طي سه سال تعريف شده و در سال 1397، تعداد 10 فقره قرارداد به ارزش 6500 ميليارد تومان با پيمانكاران داخلي براي اجراي آن منعقد شده است.
وي ادامه داد: بر اين اساس پيمانكاران ملزم شده اند كه اقلام پرمصرف پروژه هاي خود را كه در قراردادهاي منعقد شده با آن ها ضميمه شده است از سازندگان ايراني خريداري نمايند.
وزير نفت خاطرنشان كرد: در حوزه تكميل ميدان گازي پارس جنوبي با اتمام طرح‌هاي دردست اقدام، دستيابي به توليد 750ميليون مترمكعب گاز مقدور شده است. همچنين تا پايان سال 1398، فازهاي 22 تا 24 و 13 به طور كامل تكميل خواهند شد و بخش درياي فاز 14 نيز تكميل مي شود كه بدين ترتيب توليد از اين فازها 75 ميليون مترمكعب در روز افزايش خواهد يافت.
مهندس زنگنه با بيان اينكه به اين ترتيب براي اولين بار ميزان برداشت روزانه ايران از ميدان مشترك گازي پارس جنوبي، از قطر پيشي خواهد گرفت، گفت: بر اين اساس توليد گاز روزانه ايران از اين ميدان به حدود 790 ميليون متر مكعب در برابر توليد 620 ميليون مترمكعبي قطر خواهد رسيد.
وي اضافه كرد: وزارت نفت در زمينه احداث تاسيسات جمع‌آوري و جلوگيري از سوزاندن گازهاي مشعل نيز اقدامات قابل توجهي داشته كه با بهره‌برداري از تاسيسات بيد بلند 2 با سرمايه گذاري حدود 3 ميليارد دلار و ارزش توليدات 1.9 ميليارد دلار در سال، تاسيسات NGL3200 با سرمايه گذاري حدود 1.25 ميليارد دلار و ارزش توليدات 1.3ميليارد دلار در سال، تاسيسات NGL3100 دهلران با سرمايه گذاري حدود 900 ميليون دلار و NGL خارك، مشكل سوزاندن گازهاي همراه نفت در مجتمع‌هاي پالايشگاهي حل شده و علاوه بر استفاده از اين گاز براي توليد محصول، مشكلات زيست محيطي ناشي از سوزاندن اين گازها نيز مرتفع مي‌شود.
وزير نفت تاكيد كرد: به اين ترتيب سالانه حدود 2.5 ميليون تن محصولات با ارزش افزوده بالاي پتروشيمي با ارزش حدود 2.5 ميليارد دلار به توليد پتروشيمي كشور افزوده خواهد شد.
به گفته مهندس زنگنه در بخش انتقال، توزيع و صادرات گاز طبيعي، وزارت نفت، سهم سوخت مايع نيروگاه‌ها را از 43% در سال 1392 به 12% در سال 1397 كاهش داده و از سوي ديگر پوشش كلي گازرساني كشور را از 85% در سال 1392 به 93.5% در خرداد 1398 رسانده است و در حالي‌كه از ابتداي شروع گازرساني در كشور تا پايان تيرماه سال ١٣٩٢، ١٤ هزار و ٤١٩ روستا از نعمت گاز برخوردار شده بودند، از مرداد ٩٢ تا مرداد ٩٨، ١٤ هزار و ٤٩٧ روستاي جديد، يعني بيش از كل اقدامات تا پيش از دولت يازدهم به شبكه سراسري گاز متصل شده‌اند.
وي اظهار داشت: اين اقدام با صرف هزينه‌اي بالغ بر 17 هزار ميليارد تومان انجام شده كه عمدتا از محل منابع جديد ناشي از صرفه‌جويي در مصرف سوخت هاي مايع تامين شده و لذا در اين عمليات بزرگ از حداقل منابع بودجه عمومي دولت استفاده شده است.
وزير نفت هزينه سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي گازرساني در دست اجرا را بيش از 3000 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: تقريبا همه لوازم و تجهيزات شبكه هاي توزيع گاز در داخل كشور توليد مي‌شود و در عمل بيش از 20 هزار ميليارد تومان پروژه فقط توسط شركت گاز به پيمانكاران و سازندگان ايراني ارجاع شده است.
مهندس زنگنه تصريح كرد: در بخش صادرات گاز طبيعي نيز با اتمام بخش عمـده خط ششم سراسري، صادرات گاز به كشور عــراق تا ميــزان 14 ميليون مترمكعب در روز، از تيرماه سال 1397 با سرمايه‌گذاري حدود 1.8 ميليارد دلار آغاز شده است. صادرات گاز كشور در تير ماه 1398 روزانه حدود 63 ميليون متر مكعب بوده كه از اين رقم، بيش از 38 ميليون متر مكعب در روز مربوط به كشور عراق بوده‌است.
وي خاطرنشان كرد: در صنعت پتروشيمي از سال 1392 تا 1397 با بهره‌برداري از 15 طرح با 5.6 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري، 5.2 ميليارد دلار توليد محصول با قيمت پايه سال 1390 انجام شده و تا پايان سال 97 از 27 طرح پتروشيمي ديگر نيز بهره‌برداري خواهد شد كه ظرفيت اسمي توليد را 76 درصد افزايش خواهد داد. بر اين اساس صنعت پتروشيمي كشور از سال 92 تا پايان سال 1400 شاهد افزايش 2 برابري توليد محصول نهايي و افزايش 60 درصدي درآمـدي خواهد بود.
وزير نفت گفت: در بخش پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي از 1.8 ميليون بشكه در سال 91 به 2.3 ميليون بشكه در سال 98 افزايش يافته و توليد بنزين كشور با افزايش 115 درصدي همراه بوده است كه بر اين مبنا توليد بنزين از 52 ميليون ليتر در سال 91 به 110 ميليون ليتر در روز در سال 98 رسيده است. همچنين در حالي كه در سال 91 توليد بنزين داراي استاندارد يورو در كشور صفر بود، توليد بنزين داراي اين استاندارد در سال 98 به 76 ميليون ليتر رسيده كه سهم و نقش قابل توجهي در بهبود كيفيت هواي كلان‌شهرها به ويژه تهران داشته است.
مهندس زنگنه با اشاره به اينكه توليد نفت گاز كشور نيز در اين دوره شاهد افزايش 12 درصدي بوده و از 94 ميليون ليتر روزانه در سال 91 به 112 ميليون ليتر در سال 98 رسيده است، اظهار داشت: ظرفيت توليد نفت گاز با كيفيت يورو در سال 1391، حدود 6 ميليون ليتر در روز بوده كه در حال حاضر به 45ميليون ليتر در روز يعني بيش از 7 برابر رسيده است.
وي با بيان اينكه وزارت نفت با اجراي طرح سيراف از خام فروشي ميعانات گازي از طريق احداث 6 واحد پالايشي 60 هزار بشكه اي جلوگيري كرده است، تصريح كرد: توليد 20 ميليون تن محصولات پالايشي در سال و افزايش 22 درصدي ظرفيت پالايشي كشور در دوران تحريم، افزايش 130 درصدي ظرفيت خوراك مايع پتروشيمي در كشور، رفع گلوگاه هاي صادراتي و افزايش سالانه ۱.۲ ميليارد دلار ارزش افزوده در كشور، ايجاد حدود ۱.۵ ميليارد دلار كالا و خدمات براي سازندگان، مشاوران و پيمانكاران داخلي، ايجاد ۱۷ هزار شغل در دوران ساخت كل طرح فراگير پالايشي سيراف و اختصاص 4 درصد مبلغ سرمايه گذاري هر پروژه جهت عمران و ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي در مناطق اجراي طرح‌ها از اقدامات وزارت نفت در راستاي جلوگيري از خام فروشي نفت بوده است.
وزير نفت تصريح كرد: طرح‌هاي متعدد ديگري نيز براي جلوگيري از خام فروشي اجرا شده و در دست اجراست. از جمله اينكه در شركت ملي نفت ايران قريب 5 ميليارد دلار خوراك براي صنايع پايين دستي اختصاص داده مي شود كه عمدتا ميعانات گازي است. در بخش پتروشيمي نيز با اتمام گام دوم و ورود به گام سوم، 37 ميليارد دلار توليد محصولات پتروشيمي در كشور هدف‌گذاري شده است. همچنين در بخش گاز طبيعي احداث واحدهاي مبتني بر گاز طبيعي بعلاوه اتان انجام شده كه هرگز استفاده از آن در قبل مطرح نبوده و اتان به همراه گاز سوزانده مي شده است.
وزير نفت گفت: براي حمايت از ساخت داخل و شركت‌هاي دانش‌بنيان، قراردادهاي متعدد، متنوع و داراي ارزش اقتصادي بالايي، با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي، به منظور بهينه سازي فرآيندهاي توليد و افزايش ضريب برداشت در ميدان هاي نفتي، بخش اكتشاف، بخش پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي در شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران منعقد شده است. همچنين ساخت فناورانه تجهيزات راهبردي و اولويت‌دار و اقلام استراتژيك صنعت نفت مرتبط با مگاپروژه ساخت 10 گروه خانواده كالايي مورد نياز صنعت نفت به مراكز علمي و دانش‌بنيان داخلي واگذار شده است.
مهندس زنگنه اظهار داشت: به منظور توجه و حمايت بيشتر از ظرفيت شركت‌هاي دانش بنيان در بخش‌هاي مختـلف صنعت نفت و نيــز توسعه استارت آپ‌ها، در ارديبهشت ماه 1398، دستور تشكيل "شوراي‌حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان در صنعت نفت" ابلاغ شد. در همين زمينه، مديريت استفاده از محوطه عمومي پژوهشگاه سابق صنعت نفت و بخش‌هايي از انبار كالاي ري كه داراي زيرساخت‌هاي بسيار مناسب براي كارهاي دانش بنيان است، در اختيار معاونت مهندسي وزارتخانه قرار گرفته است تا از اين مجموعه به نحو مناسب براي توسعه استارت آپ ها و شركت‌هاي دانش بنيان مرتبط با صنعت نفت بهره گرفته شود.
در اين نشست همچنين گزارشي از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تسهيل صادرات محصولات معدني و صنعتي و نيز تامين مواد اوليه و تجهيزات و منابع مالي مورد نياز صنايع و معادن كشور ارائه شد كه بر اساس اين گزارش با وجود تحريم‌هاي آمريكا عليه صنايع فلزي و پتروشيمي كشورمان، با تدابير اتخاذ شده روند صادرات محصولات توليدي و تامين مواد و اقلام مورد نياز از خارج به شكل مطلوبي در حال انجام است و درآمدهاي ارزي صادرات محصولات اين بخش نيز به چرخه اقتصاد كشور باز مي گردد.

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL